หุ้นศรีลังกา ที่ราคาสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาด

หุ้นศรีลังกา เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC1550.00 LKR+9.93%40.0632.532 B LKR8.96172.91 LKR+1.69%5.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC1050.00 LKR0.00%1160.0883.88 B LKR11.1094.63 LKR+5.31%5.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง