บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

15
หุ้น
3852.874B
เงินทุนของตลาด
838.764K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.54%
เปลี่ยนแปลง
−0.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.04%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม