หุ้นแอฟริกาใต้ comprising the บริการทางด้านเทคโนโลยี sector

See what industries make up the บริการทางด้านเทคโนโลยี sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต641.184 B ZAR0.24%+2.38%336.655 K1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ42.935 B ZAR9.27%+0.77%63.21 K8
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป21.93 B ZAR4.12%+0.09%3953