หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เปรู

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.431B PEN21.93%+0.87%3.208Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ235.38B PEN2.02%−2.81%21ระบบขนส่ง1
สายการบิน141.722B PEN0.69%+4.07%797ระบบขนส่ง2
เสื้อผ้า/รองเท้า595.783B PEN1.42%−0.67%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์62.017B PEN6.72%+0.78%2.421Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ไบโอเทคโนโลยี133.332B PEN−7.27%20เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การออกอากาศกระจายเสียง28.754B PEN1.81%−16.79%360บริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง11.339M PEN+15.26%14.026Kการผลิตของผู้ผลิต1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์276.76M PEN27.27%−45.00%90.201Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง7.56B PEN7.60%+0.90%112.424Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า30.411B PEN3.06%−0.33%68.697Kสาธารณูปโภค5
เครื่องใช้ไฟฟ้า22.454M PEN5.95%0.00%56Kการผลิตของผู้ผลิต1
วิศวกรรมและก่อสร้าง1.084B PEN+2.60%4.017Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
ค้าปลีกอาหาร14.729B PEN2.31%−0.28%24.922Kการค้าปลีก1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์11.374B PEN10.99%+2.69%95.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม507.13M PEN−2.45%4.86Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม514.233M PEN11.01%0.00%74สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ75.059B PEN−4.85%960บริการผู้บริโภค1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.415T PEN2.37%−0.97%122สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บริการน้ำมันครบวงจร1.569T PEN3.64%−0.47%50แร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต6.946T PEN+1.10%568การค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต18.932T PEN0.10%−0.06%260บริการทางด้านเทคโนโลยี5
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์987.653M PEN0.00%−3.60%3.096Kการเงิน3
ผู้จัดการด้านการลงทุน12.011B PEN4.29%−4.84%31.625Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ43
ธนาคารรายใหญ่4.102T PEN2.57%+1.17%3.514Kการเงิน7
โทรคมนาคมรายใหญ่2.513B PEN0.00%3.5Kการสื่อสาร1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด2.393T PEN0.66%−0.90%119บริการเชิงพาณิชย์3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์2.611T PEN0.07%+0.29%210สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง774.332B PEN0.67%0.00%110บริการผู้บริโภค1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ448.447B PEN1.01%+57.83%28บริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ509.798B PEN3.20%+0.57%7.068Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป13.799T PEN0.65%−0.03%1.032Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
ยารายใหญ่567.412B PEN6.33%+0.63%372เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
โลหะมีค่า266.976B PEN2.80%+2.18%11.756Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย3.348T PEN+11.41%97การเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์28.994M PEN0.00%−1.22%54.6Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์865.868M PEN0.00%6.01Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค450.502B PEN4.27%+0.45%5.658Kการเงิน3
ร้านอาหาร406.499B PEN2.40%−1.04%200บริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์11.651T PEN0.40%+2.80%280เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.786T PEN1.42%0.00%5การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ89.158B PEN5.82%0.00%457การสื่อสาร1
เหล็ก6.533B PEN1.25%+0.31%16.709Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
อุปกรณ์โทรคมนาคม10.56T PEN0.53%−0.79%245เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สิ่งทอ250.022M PEN0.00%0.00%1Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.885B PEN8.06%+1.67%673.402Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย458.145B PEN6.56%0.00%1การสื่อสาร1