หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เปรู

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.484B PEN22.32%+1.76%7.618Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
สายการบิน36.344B PEN0.73%+0.75%1.2Kระบบขนส่ง1
เสื้อผ้า/รองเท้า595.764B PEN1.43%−4.45%310สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์61.409B PEN6.80%+0.27%2.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์975.338B PEN3.27%0.00%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วัสดุก่อสร้าง9.837M PEN0.00%1.643Kการผลิตของผู้ผลิต1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง6.853B PEN8.04%+0.60%278.523Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า30.383B PEN3.07%+1.05%357.322Kสาธารณูปโภค5
เครื่องใช้ไฟฟ้า42.416M PEN5.95%0.00%5.391Kการผลิตของผู้ผลิต2
วิศวกรรมและก่อสร้าง1.084B PEN−1.27%130.707Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่งการเงิน1
ค้าปลีกอาหาร14.627B PEN2.34%+1.67%1.316Kการค้าปลีก1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์5.55B PEN8.10%−0.31%36.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม514.213M PEN−2.52%4.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ70.523B PEN−4.85%960บริการผู้บริโภค1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม616.637B PEN0.21%+16.27%305การผลิตของผู้ผลิต1
บริการน้ำมันครบวงจร1.575T PEN3.66%+4.09%115แร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต6.688T PEN−2.24%325การค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต19.011T PEN0.10%−1.76%68บริการทางด้านเทคโนโลยี5
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์205.189M PEN0.00%0.00%7การเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุน12.279B PEN4.21%+2.14%14.596Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ49
ธนาคารรายใหญ่3.998T PEN2.66%+1.04%467การเงิน7
โทรคมนาคมรายใหญ่2.028B PEN0.00%32.037Kการสื่อสาร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์804.035B PEN0.26%+2.12%19เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด2.364T PEN0.67%−2.04%50บริการเชิงพาณิชย์3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์2.774T PEN0.39%−3.07%433สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ภาพยนต์/บันเทิง777.582B PEN0.67%+0.92%574บริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม1.741B PEN0.00%0.00%42.517Kการเงิน1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ530.091B PEN3.09%−0.25%2.315Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
การขนส่งอื่นๆ618.469B PEN50ระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป12.542T PEN0.68%−1.85%452บริการทางด้านเทคโนโลยี3
ยารายใหญ่975.387B PEN5.58%+0.32%748เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
โลหะมีค่า278.187B PEN4.21%−6.29%695แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์29.352M PEN0.00%−1.22%54.6Kบริการผู้บริโภค1
ธนาคารในภูมิภาค447.887B PEN4.31%+0.01%2.146Kการเงิน4
ร้านอาหาร400.91B PEN2.45%+0.32%300บริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์11.774T PEN0.53%−2.98%260เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ262.361B PEN2.94%+6.64%120การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ85.358B PEN6.17%0.00%145การสื่อสาร1
เหล็ก34.408B PEN6.57%+0.13%8.485Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
อุปกรณ์โทรคมนาคม10.694T PEN0.53%0.00%20เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.772B PEN8.39%+1.37%403.204Kบริการการกระจายสินค้า1