ตลาดหลักทรัพย์เปรู

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เปรู

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
409.790B2.35%100เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.989B51.640.65%25.313Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
32.390B5.750.59%577สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1045.119B2.819.17%80สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
50.266B4.888.54%1.000Kบริการผู้บริโภค1
127.174B20.04%305บริการผู้บริโภค1
6.883B9.49-3.45%314.553Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
25.856B4.492.80%329.250Kสาธารณูปโภค9
897.735M0.00%12.874Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
356.339M0.00-10.66%310การเงิน2
4.402B0.00%19.513Kการเงิน1
14.945B3.911.71%156.385Kการค้าปลีก1
12.005B16.28-0.57%15.756Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
776.766M17.343.83%243.423Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
694.510M8.320.00%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
328.544B1.37%1.802Kการเงิน1
3673.618B-0.00%30การค้าปลีก1
11361.016B0.36%113บริการทางด้านเทคโนโลยี4
607.934M4.70-0.60%61.305Kการเงิน2
10.392B7.46-0.43%1.121Kการเงิน1
%อื่นๆ6
3618.100B2.782.15%417การเงิน8
527.595B5.780.00%37การสื่อสาร2
1936.487B1.231.95%30บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
3.460B0.001.41%27.113Kการผลิตของผู้ผลิต1
3001.231B0.73-1.08%22บริการเชิงพาณิชย์2
2226.009B2.88%16สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
694.856B0.36%233บริการผู้บริโภค1
1.288B0.00%3.000Kการเงิน1
232.603B5.31-0.45%21.316Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
7711.348B1.013.41%69บริการทางด้านเทคโนโลยี2
260.962B3.715.45%4.081Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2694.580B-0.87%24การเงิน1
25.056M0.000.00%24.269Kบริการผู้บริโภค1
152.129B5.9723.22%485การเงิน1
44.481B4.420.00%5.150Kการเงิน2
440.382B2.131.93%350บริการผู้บริโภค1
2028.563B1.220.70%192เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
84.505B3.000.00%83การสื่อสาร1
21.147B19.465.01%10.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
9849.590B0.813.22%34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
6.346M0.00-28.00%9.916Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
2.148B11.440.00%51.702Kบริการการกระจายสินค้า1
โหลดเพิ่ม