โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

11
หุ้น
264.469B
เงินทุนของตลาด
14.451K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.50%
เปลี่ยนแปลง
−0.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.57%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BROCALC1MINERA EL BROCAL
5.00 PEN0.00%90.006K5.28804.853M PEN6.050.83 PEN1.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
31.85 USD+1.11%1.187K0.1341.616B PEN12.049.98 PEN−6.95%6.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FOSSALC1FOSSAL SAA
0.76 PEN0.00%620.006.834M PEN−0.57 PEN−169.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HBMHUDBAY MINERALS INC
4.49 USD+1.81%2.51K0.245.821B PEN158.430.11 PEN−89.51%0.33%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
LUISAI1COMPANIA MINERA SANTA LUISA SA
140.00 PEN0.00%1000.5193.054M PEN6.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINSURI1MINSUR SA
3.83 PEN+3.51%820.571K10.113.681B PEN6.950.55 PEN−36.26%18.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
PMLPANORO MINERALS LIMITED
0.10 USD0.00%219.725K2.6890.835M PEN−0.03 PEN+19.58%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION
71.30 USD−4.93%5000.30207.309B PEN19.1214.08 PEN+12.21%4.87%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
SPCCPI1SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
77.00 PEN+3.90%2500.394.415B PEN0.8788.34 PEN−1.92%14.39%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
VOLCAAC1VOLCAN COMPANIA MINERA
0.66 PEN0.00%22.053K0.931.86B PEN−0.09 PEN−609.25%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
VOLCABC1VOLCAN COMPANIA MINERA
0.32 PEN−0.94%327.048K0.911.86B PEN−0.09 PEN−609.25%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง