ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เปรู

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์2.168T PEN0.72%−0.22%5612
การสื่อสาร1.134T PEN3.63%+2.84%60412
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.086T PEN0.06%+1.88%27712
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.691T PEN2.61%+0.53%76611
บริการผู้บริโภค765.216B PEN0.60%−1.76%67744
บริการการกระจายสินค้า2.28B PEN10.20%+0.42%7.095K11
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.076T PEN0.46%−0.56%42024
การเงิน6.624T PEN1.80%+1.23%531613
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ610.526B PEN5.70%+2.51%30011
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม740.862M PEN0.00%15.235M11
อื่นๆ136
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน500.16B PEN4.75%+3.87%4.366K426
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.903B PEN19.46%−1.07%6.458K29
การผลิตของผู้ผลิต496.327B PEN2.00%+9.19%1711
การค้าปลีก7.321T PEN0.61%+2.70%10444
บริการทางด้านเทคโนโลยี29.123T PEN0.37%+0.79%70637
ระบบขนส่ง33.786B PEN+6.58%4.32K11
สาธารณูปโภค31.726B PEN4.11%−0.24%6.354K19