บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

31
หุ้น
178.093B
เงินทุนของตลาด
923.126K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.39%
เปลี่ยนแปลง
−12.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
−51.41%
ประสิทธิภาพ ปี
−49.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม