หุ้นดัตช์ comprising the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector

See what industries make up the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เคมีพิเศษเฉพาะ28.026 B EUR2.37%−0.38%158.531 K2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร19.162 B EUR0.07%−1.13%27.039 K2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม11.197 B EUR3.02%−0.20%97.91 K2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์7.98 B EUR1.60%+0.07%26.271 K1
เคมีทางการเกษตร5.487 B EUR0.00%−0.19%64.716 K1