อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ลักเซมเบิร์ก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
อุปกรณ์โทรคมนาคม372.204 B EUR1.84%+1.63%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน237.146 B EUR0.24%−0.00%0แร่พลังงาน1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์167.086 B EUR4.87%−0.77%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เซมิคอนดักเตอร์152.795 B EUR0.58%−1.97%63เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง150.478 B EUR0.18%+0.54%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์84.518 B EUR1.78%−1.18%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ชุดประกันภัยรวม73.85 B EUR1.90%−1.23%0การเงิน3
ยาสูบ69.482 B EUR2.50%+0.70%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง55.046 B EUR0.71%+0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เหล็ก54.178 B EUR2.09%+0.03%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
ธนาคารรายใหญ่52.911 B EUR2.07%+0.18%0การเงิน9
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า49.31 B EUR4.09%−0.77%1สาธารณูปโภค5
ประกันชีวิต/สุขภาพ38.43 B EUR1.72%−1.69%0การเงิน3
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์35.854 B EUR2.63%−2.17%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์28.292 B EUR2.65%−0.73%5การเงิน7
เครื่องใช้ไฟฟ้า24.876 B EUR0.86%−0.97%0การผลิตของผู้ผลิต3
บริการประมวลผลข้อมูล24.051 B EUR0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง23.078 B EUR4.23%−0.74%0การเงิน4
ยารายใหญ่19.844 B EUR0.96%+2.40%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ17.072 B EUR0.39%+1.20%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม15.783 B EUR1.87%−0.39%0การผลิตของผู้ผลิต2
ยาอื่นๆ13.4 B EUR0.00%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์11.06 B EUR0.95%−1.11%0บริการการกระจายสินค้า3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM9.589 B EUR0.82%−0.58%0การผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์8.726 B EUR1.29%−1.20%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดการด้านการลงทุน7.846 B EUR1.15%+0.33%15การเงิน5
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด6.173 B EUR−2.46%0บริการเชิงพาณิชย์2
การออกอากาศกระจายเสียง4.627 B EUR7.82%−0.50%0บริการผู้บริโภค1
โทรคมนาคมพิเศษ2.122 B EUR8.73%−0.70%0การสื่อสาร1
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์1.778 B EUR1.68%+8.40%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.653 B EUR2.24%−0.22%2.278 Kการเงิน3
ภาพยนต์/บันเทิง1.601 B EUR0.71%−1.84%0บริการผู้บริโภค1
การผลิตโลหะ1.28 B EUR0.51%0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.212 B EUR−2.29%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
เคมีพิเศษเฉพาะ1.131 B EUR−1.23%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร743.192 M EUR10.88%−0.26%238อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์696.689 M EUR0.00%8.93 Kการเงิน1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม270.155 M EUR1.74%−2.72%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีทางการเกษตร192.032 M EUR1.38%+1.94%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ60.738 M EUR2.50%0.00%1การค้าปลีก1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ87
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์การเงิน1