อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ลักเซมเบิร์ก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร737.496M EUR10.32%0.00%574อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM7.311B EUR0.70%2.74%0การผลิตของผู้ผลิต1
ตลาดหลังการขายของยานยนต์312.437M EUR−1.85%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การออกอากาศกระจายเสียง5.038B EUR12.29%1.23%0บริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร174.676M EUR1.56%−1.30%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ1.076B EUR−0.66%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์6.041B EUR1.94%0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์36.437B EUR5.20%−0.42%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง110.026B EUR0.25%−0.92%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า46.543B EUR7.41%−0.77%0สาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า36.768B EUR0.99%1.01%0การผลิตของผู้ผลิต4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์62.587B EUR1.72%0.13%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์5.491B EUR2.37%4.23%0บริการการกระจายสินค้า2
วิศวกรรมและก่อสร้าง46.124B EUR0.67%−0.57%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง21.855B EUR2.86%−1.93%0การเงิน6
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.48B EUR−0.65%396การเงิน3
ค้าปลีกอาหาร747.588M EUR0.81%0.00%0การค้าปลีก1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม7.308B EUR2.21%−0.70%0การผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม221.658M EUR2.19%−0.68%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.187B EUR1.60%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์1.104B EUR5.35%−6.90%0การเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน6.735B EUR1.21%0.80%90การเงิน5
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ89
ประกันชีวิต/สุขภาพ30.615B EUR1.00%−1.37%0การเงิน3
ธนาคารรายใหญ่47.597B EUR1.20%−0.37%0การเงิน7
การผลิตโลหะ7.042B EUR0.49%0.29%0การผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด6.638B EUR−1.54%0บริการเชิงพาณิชย์2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์117.382B EUR1.75%1.63%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ภาพยนต์/บันเทิง1.506B EUR0.75%1.98%0บริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม53.048B EUR1.54%−0.55%0การเงิน3
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน185.232B EUR0.31%−1.71%0แร่พลังงาน1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ12.225B EUR0.55%0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ยารายใหญ่16.079B EUR1.17%−0.56%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ยาอื่นๆ11.297B EUR0.00%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์20.934B EUR3.34%1.56%68การเงิน5
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์538.948M EUR−2.38%440การเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค6.411B EUR8.06%1.16%0การเงิน1
เซมิคอนดักเตอร์90.638B EUR1.03%−1.40%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ59.871M EUR1.67%0.00%1การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ2.85B EUR6.55%0.23%500การสื่อสาร1
เหล็ก52.827B EUR2.45%0.11%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
อุปกรณ์โทรคมนาคม327.228B EUR2.16%−0.93%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ342.966M EUR−1.69%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสูบ70.897B EUR2.64%0.89%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2