เคมีทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
139.042M
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
+3.07%
เปลี่ยนแปลง
−13.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.15%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
STHPT SPIC GDR
3.34-0.60%-0.02ขาย00.00140.983M5.220.611329.00
โหลดเพิ่ม