เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
266.888M
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+29.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+34.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
PAPTR PanPetro GDR
174.000.00%0.00ซื้อ00.00266.888M354.690.50228.00
โหลดเพิ่ม