อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไอซ์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
181.533B2.22-1.06%20.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
63.551B-6.55%321.396Mระบบขนส่ง2
26.330B-2.06%1.304Mบริการการกระจายสินค้า1
77.911B2.96-3.70%1.662Mการค้าปลีก1
1.325B5.940.00%40.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
163.190B2.09-1.04%339.955Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
53.852B1.64-1.79%256การผลิตของผู้ผลิต1
473.505B1.14-2.55%604.861Kการผลิตของผู้ผลิต1
28.058B-1.55%298.173Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
28.525B12.27-1.23%5.311Mการเงิน1
99.326B-1.46%35.615Mการเงิน1
36.830B10.00-1.27%578.938Kการเงิน1
239.840B9.38-0.94%1.922Mการเงิน1
100.000B0.50-2.31%17.349Mการสื่อสาร2
87.028B2.84-3.78%651.908Kระบบขนส่ง1
27.961B1.631.27%16.875Kแร่พลังงาน1
2.008B-9.17%17.500Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
123.996B2.61-1.48%4.320Mการเงิน3
72.880B1.81-2.62%1.299Mการเงิน1
239.200B4.97-1.51%4.235Mการเงิน1
64.649B2.38-1.90%1.215Mการค้าปลีก1
โหลดเพิ่ม