อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไอซ์แลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ไบโอเทคโนโลยี489.306 B ISK+5.52%231.157 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม369.436 B ISK0.25%+0.31%1.52 Mการผลิตของผู้ผลิต1
ธนาคารรายใหญ่208.094 B ISK6.27%+0.17%1.281 Mการเงิน1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร204.553 B ISK1.88%+0.61%1.165 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ธนาคารในภูมิภาค201 B ISK6.23%+1.00%113.732 Kการเงิน1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม172.585 B ISK1.85%0.00%213.626 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์94.357 B ISK2.68%+0.87%526.497 Kการเงิน3
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม88.202 B ISK0.78%+0.36%105 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ค้าปลีกอาหาร82.982 B ISK2.99%+1.33%3.467 Mการค้าปลีก1
ชุดประกันภัยรวม76.621 B ISK4.38%+0.63%428.333 Kการเงิน2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์68.942 B ISK0.00%−0.34%5.146 Mการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ56.996 B ISK1.56%−0.52%34.102 Kการค้าปลีก1
การขนส่งทางทะเล56.387 B ISK6.71%−0.60%30 Kระบบขนส่ง1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์54.789 B ISK2.66%+0.65%155 Kการเงิน1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์52.765 B ISK+1.60%10.757 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สายการบิน48.523 B ISK−1.20%131.575 Mระบบขนส่ง2
โลหะมีค่า45.188 B ISK+0.76%96.063 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
โทรคมนาคมรายใหญ่38.93 B ISK1.35%−0.43%1.035 Mการสื่อสาร2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง28.164 B ISK2.37%−0.30%138.88 Kบริการการกระจายสินค้า1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร19.054 B ISK0.54%+1.00%8.261 Mบริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์14.827 B ISK+0.51%3.687 Mการค้าปลีก1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.881 B ISK−1.94%57.134 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1