การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

21
หุ้น
43.404B
เงินทุนของตลาด
1.029M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.02%
เปลี่ยนแปลง
−3.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.93%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม