สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

อุตสาหกรรม

หุ้นอียิปต์ comprising the Consumer Non-Durables sector

See what industries make up the Consumer Non-Durables sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เสื้อผ้า/รองเท้า4.132B EGP+1.98%5.862M2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม32.637B EGP1.60%+1.88%1.724M4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม28.805B EGP1.43%+0.72%99.354K4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล760.5M EGP0.00%51.624M1
ยาสูบ73.968B EGP11.66%+0.87%895.996K1