หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์อียิปต์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
EGS921U1C019 RIGHTS ISSUE OF THE EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS -3
0.04-35.00%-0.025.299M
ALCN ALEXANDRIA CONTAINERS AND GOODS
10.96-1.70%-0.19แนะนำให้ขาย79.573K16.611B7.921.413190.00ในทางอุตสาหกรรม
PORT PORTO GROUP
0.68-11.62%-0.09แนะนำให้ขาย33.384M768.374M5.520.14ไฟแนนซ์
ASCM ASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM
6.69-11.16%-0.84แนะนำให้ขาย202.975K376.500M-1.95วัสดุพื้นฐาน
ACAMD ARAB CO. FOR ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
2.48-8.49%-0.23ขาย3.761M
ODIN ODIN INVESTMENTS
2.83-6.29%-0.19ซื้อ444.817K300.550M1354.260.0022.00ไฟแนนซ์
MEPA MEDICAL PACKAGING COMPANY
0.64-9.42%-0.07แนะนำให้ขาย55.081K91.008M23.550.03180.00วัสดุพื้นฐาน
AMOC ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY
3.89-9.32%-0.40แนะนำให้ขาย1.735M5.541B5.430.79พลังงาน
CCRS GULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
5.87-5.17%-0.32แนะนำให้ขาย23.463K30.950M-0.14ไฟแนนซ์
SKPC SIDI KERIR PETROCHEMICALS
8.76-9.22%-0.89ขาย2.516M5.066B4.732.041026.00วัสดุพื้นฐาน
EXPA EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
8.29-9.30%-0.85ขาย951.916K2.493B2.274.02ไฟแนนซ์
DAPH DEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
14.44-9.47%-1.51แนะนำให้ขาย202.837K284.229M1.779.03ในทางอุตสาหกรรม
COSG CAIRO OILS & SOAP
8.14-7.18%-0.63ขาย155.820K342.030M952.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ALRA ATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
10.15-6.45%-0.70ซื้อ413.241K70.664M-0.74สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ALUM ARAB ALUMINUM
13.55-8.57%-1.27แนะนำให้ขาย12.383K83.763M6.112.42524.00วัสดุพื้นฐาน
ZEOT EXTRACTED OILS
1.20-9.59%-0.13แนะนำให้ขาย425.582K264.800M8.980.152202.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EGAL EGYPT ALUMINUM
12.26-8.23%-1.10ขาย187.457K5.511B3.533.795806.00วัสดุพื้นฐาน
GMCI GMC GROUP FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS
0.59-6.98%-0.04แนะนำให้ขาย239.134K26.218M-0.05ในทางอุตสาหกรรม
IDRE ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO
4.18-4.78%-0.21ซื้อ115.200K161.720M-0.0318.00ไฟแนนซ์
BTFH BELTON FINANCIAL HOLDING
4.77-8.27%-0.43แนะนำให้ขาย208.785K878.883M-0.63ไฟแนนซ์
CIRA CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
11.95-8.08%-1.05เป็นกลาง2.015M7.121B-1.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NCCW NASR COMPANY FOR CIVIL WORKS
9.02-7.96%-0.78ขาย8.178K107.611M7.831.25ในทางอุตสาหกรรม
ESGI EGYPTIAN STARCH & GLUCOSE
12.92-7.71%-1.08แนะนำให้ขาย67.635K701.086M-1.46838.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ZMID ZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT
6.46-7.71%-0.54แนะนำให้ขาย15.507K923.998M5.961.17ไฟแนนซ์
ISMA ISMAILIA MISR POULTRY
1.73-7.54%-0.14แนะนำให้ขาย317.082K168.032M9.630.191232.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PIOH PIONEERS HOLDING
5.34-7.93%-0.46ขาย3.060M5.432B6.480.90ไฟแนนซ์
CANA SUEZ CANAL BANK
6.83-8.93%-0.67แนะนำให้ขาย51.437K1.500B3.372.231314.00ไฟแนนซ์
ACGC ARAB COTTON GINNING
1.80-8.37%-0.16ขาย2.475M519.039M5.590.35สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CERA THE ARAB CERAMIC CO.- CERAMICA REMAS
1.68-6.78%-0.12ขาย92.380K281.250M21.940.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRON EGYPTIAN IRON & STEEL
2.56-8.57%-0.24ขาย1.981M2.735B-1.0010054.00วัสดุพื้นฐาน
ECAP EL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
16.35-5.55%-0.96ขาย17.700K883.597M83.210.211250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DSCW DICE SPORT & CASUAL WEAR
1.58-7.90%-0.14แนะนำให้ขาย3.922M456.065M3.170.54สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ELNA EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
37.64-8.71%-3.59แนะนำให้ซื้อ42.913K324.292M-0.61สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HELI HELIOPOLIS HOUSING
24.07-8.55%-2.25ขาย1.427M11.713B63.490.411369.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MCQE MISR CEMENT (QENA)
7.89-9.41%-0.82แนะนำให้ขาย114.950K627.120M17.500.50512.00วัสดุพื้นฐาน
MHOT MISR HOTELS
54.64-9.95%-6.04ซื้อ4.052K800.976M4.3314.03105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ORHD ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT
6.88-8.39%-0.63ขาย1.792M8.490B13.200.573000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NEDA NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
5.52-9.66%-0.59ซื้อ106.490K38.796M-0.96วัสดุพื้นฐาน
SVCE SOUTH VALLEY CEMENT
1.62-8.28%-0.15ขาย960.518K850.219M-0.07วัสดุพื้นฐาน
UEGC ELSAEED CONTRACTING& REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SCCD
0.50-7.76%-0.04แนะนำให้ขาย4.241M412.196M5.450.10477.00ในทางอุตสาหกรรม
MNHD MEDINET NASR HOUSING
4.60-8.18%-0.41ขาย3.310M7.214B7.160.70ไฟแนนซ์
MPRC EGYPTIAN MEDIA PRODUCTION CITY
4.46-9.16%-0.45ขาย193.129K931.083M10.480.472430.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MPCO MANSOURAH POULTRY
4.28-9.13%-0.43แนะนำให้ขาย96.441K95.617M44.870.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UASG UNITED ARAB SHIPPING
0.69-8.79%-0.07ขาย1.227M152.400M-0.14477.00ในทางอุตสาหกรรม
AALR GENERAL COMPANY FOR LAND RECLAMATION,DEVELOPMENT & RECONSTRU
10.32-6.44%-0.71แนะนำให้ขาย10.901K71.805M-4.531658.00ในทางอุตสาหกรรม
CSAG CANAL SHIPPING AGENCIES
9.11-9.17%-0.92ขาย86.979K2.006B6.311.59923.00ในทางอุตสาหกรรม
ATQA MISR NATIONAL STEEL - ATAQA
0.86-8.04%-0.07ขาย1.022M1.120B52.800.02457.00วัสดุพื้นฐาน
SWDY ELSWEDY ELECTRIC
12.84-7.29%-1.01แนะนำให้ขาย1.780M30.231B6.712.06ในทางอุตสาหกรรม
MILS NORTH CAIRO MILLS
15.27-7.23%-1.19ขาย7.631K176.122M3518.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PACH PAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
19.58-8.85%-1.90ขาย248.161K515.520M10.482.051356.00วัสดุพื้นฐาน
ADPC THE ARAB DAIRY PRODUCTS CO. ARAB DAIRY - PANDA
5.220.00%0.00ขาย2.680K727.104M13.880.382434.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELEC ELECTRO CABLE EGYPT
1.37-9.10%-0.14ขาย1.292M1.071B5.920.25ในทางอุตสาหกรรม
FWRY FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT
8.96-8.01%-0.78ขาย2.485M
AFMC ALEXANDRIA FLOUR MILLS
8.51-6.89%-0.63แนะนำให้ขาย22.528K300.631M8.601.062261.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RREI ARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO
0.40-8.33%-0.04ขาย831.611K106.445M11.010.04ไฟแนนซ์
EGAS NATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS)
56.82-9.07%-5.67แนะนำให้ขาย10.440K1.500B26.242.385515.00สาธารณูปโภค
EHDR EGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
1.73-8.95%-0.17ขาย275.281K215.536M10.900.1719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EFIC EGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
9.07-8.84%-0.88ขาย608.097K724.029M4.972.002645.00วัสดุพื้นฐาน
AREH EGYPTIAN REAL ESTATE GROUP
15.77-8.26%-1.42ซื้อ135.410K137.520M4.543.79ไฟแนนซ์
ELWA EL WADI FOR INTERNATIONAL AND INVESTEMENT DEVELOPMENT
6.90-5.99%-0.44ขาย339.635K133.588M3.142.34สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ORAS ORASCOM CONSTRUCTION PLC
100.19-5.99%-6.38ขาย89.722K24.734B5.9317.5024838.00ในทางอุตสาหกรรม
OCDI SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC)
14.40-8.80%-1.39แนะนำให้ขาย546.139K5.514B13.321.19157.00ไฟแนนซ์
RAKT RAKTA PAPER MANUFACTURING
4.83-7.65%-0.40ขาย73.580K156.900M-3.421128.00วัสดุพื้นฐาน
EPPK EL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
6.61-4.76%-0.33แนะนำให้ขาย12.671K57.741M15.240.46150.00วัสดุพื้นฐาน
MOIL MARIDIVE & OIL SERVICES
0.31-6.63%-0.02ขาย861.387K2.247B33.640.16พลังงาน
SNFC SHARKIA NATIONAL FOOD
2.99-9.94%-0.33แนะนำให้ขาย28.762K54.424M49.410.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KABO EL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
0.76-6.87%-0.06แนะนำให้ขาย1.233M378.725M19.380.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MPCI MEMPHIS PHARMACEUTICALS
8.70-9.94%-0.96ขาย4.404K54.337M-8.001367.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EIUD EGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
0.85-8.53%-0.08ขาย323.277K37.040M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
TORA TORAH CEMENT
6.94-8.08%-0.61แนะนำให้ขาย23.573K540.008M-5.91826.00วัสดุพื้นฐาน
AFDI EL AHLI INVESTMENT AND DEVELOPMENT
5.59-7.45%-0.45ขาย57.826K108.720Mไฟแนนซ์
EMFD EMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
2.82-6.62%-0.20ขาย2.854M13.679B5.670.53ไฟแนนซ์
ARVA ARAB VALVES COMPANY
0.65-9.09%-0.07ขาย167.702K53.584M10.480.07ในทางอุตสาหกรรม
AMIA ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
10.18-8.12%-0.90แนะนำให้ขาย55.410K332.400M7.021.58ในทางอุตสาหกรรม
SUGR DELTA SUGAR
10.23-7.67%-0.85ขาย37.854K1.576B5.272.101949.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RTVC REMCO FOR TOURISTIC VILLAGES CONSTRUCTION
2.50-8.09%-0.22ขาย616.395K671.290M2.121.28ไฟแนนซ์
AMER AMER GROUP HOLDING
0.60-8.40%-0.06ขาย4.744M2.450B12.640.05ไฟแนนซ์
JUFO JUHAYNA FOOD INDUSTRIES
8.19-9.70%-0.88ขาย124.520K8.539B24.550.372844.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EEII EL ARABIA ENGINEERING INDUSTRIES
4.53-8.30%-0.41ขาย12.800K
EGBE EGYPTIAN GULF BANK
0.56-8.26%-0.05ขาย132.537K3.652B6.121.641811.00ไฟแนนซ์
ESRS EZZ STEEL
9.18-8.11%-0.81แนะนำให้ขาย2.029M5.333B-4.98วัสดุพื้นฐาน
ARCC ARABIAN CEMENT COMPANY
2.92-9.60%-0.31ขาย422.682K1.223B26.810.12วัสดุพื้นฐาน
ROTO ROWAD TOURISM (AL ROWAD)
8.41-9.47%-0.88ขาย18.615K160.827M13.820.67สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EDBM THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT-LIFT SLAB
6.25-9.02%-0.62ขาย59.882K72.135M42.890.16ในทางอุตสาหกรรม
AIH ARABIA INVESTMENTS HOLDING
0.35-8.07%-0.03ขาย16.347M553.601M5.070.08ในทางอุตสาหกรรม
OIH ORASCOM INVESTMENT HOLDING
0.59-8.96%-0.06ขาย50.923M3.394B-0.04บริการโทรคมนาคม
GOCO GOLDEN COAST COMPANY
3.02-6.79%-0.22ขาย315.376K
SMFR SAMAD MISR -EGYFERT
3.81-5.93%-0.24ขาย58.115K38.880M-0.24วัสดุพื้นฐาน
EGCH EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
5.18-8.64%-0.49ขาย935.251K4.978B-0.012000.00วัสดุพื้นฐาน
NRPD NATIONAL REAL ESTATE BANK FOR DEVELOPMENT
4.32-9.24%-0.44แนะนำให้ขาย14.605K24.768M-2.49ไฟแนนซ์
ETRS EGYPTIAN TRANSPORT (EGYTRANS)
6.36-9.01%-0.63ขาย59.991K218.175M5.381.30ในทางอุตสาหกรรม
INFI ISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
6.05-9.57%-0.64แนะนำให้ขาย30.200K60.210M-2.36251.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SAUD AL BARAKA BANK EGYPT
11.95-7.94%-1.03แนะนำให้ขาย8.674K2.607B2.315.63960.00ไฟแนนซ์
NAHO NAEEM HOLDING
0.20-5.63%-0.01แนะนำให้ขาย453.675K1.330B-0.16ไฟแนนซ์
UNIP UNIVERSAL FOR PAPER AND PACKAGING MATERIALS (UNIPACK
2.64-7.04%-0.20แนะนำให้ขาย236.720K218.680M8.260.34370.00วัสดุพื้นฐาน
OBRI EL OBOUR REAL ESTATE INVESTMENT
4.36-8.60%-0.41ซื้อ28.779K
POUL CAIRO POULTRY
5.53-9.20%-0.56ขาย253.493K2.917B12.620.48สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AUTO GB AUTO
3.57-7.51%-0.29แนะนำให้ขาย1.962M4.223B12.370.315500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IFAP INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
2.69-8.81%-0.26แนะนำให้ขาย709.070K247.906M20.100.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENGC ENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
4.60-7.82%-0.39ขาย180.360K605.038M1.273.93462.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ