หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.09-0.00%-0.00ขาย3.000K30.768M-0.04ในทางอุตสาหกรรม
9SP 9 SPOKES INTERNATIONAL LIMITED
0.01-13.33%-0.00ขาย285.611K6.293M-0.0376.00เทคโนโลยี
A1C AIC RESOURCES LIMITED
0.12-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย11.698K7.209M-0.03วัสดุพื้นฐาน
A40 ALLIANCE MINERAL ASSETS LIMITED
0.232.22%0.01แนะนำให้ขาย1.715M157.466M-0.01วัสดุพื้นฐาน
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00ขาย65.000K6.696M-0.00วัสดุพื้นฐาน
AEB AFFINITY ENERGY AND HEALTH LIMITED
0.01-8.33%-0.00แนะนำให้ขาย4.833M9.986M-0.01พลังงาน
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.00-25.00%-0.00แนะนำให้ขาย2.143M3.506M-0.00พลังงาน
AIB AURORA GLOBAL INCOME TRUST
0.15-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย3041.094M3.930.040.00ไฟแนนซ์
AMB AMBITION GROUP LIMITED
0.07-10.26%-0.01แนะนำให้ขาย220.000K4.714M-0.00275.00ในทางอุตสาหกรรม
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.00-20.00%-0.00แนะนำให้ขาย3.000M7.048M-0.00วัสดุพื้นฐาน
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.02-5.00%-0.00ขาย52.631K1.681M-0.05เทคโนโลยี
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00ขาย2.403M1.892M-0.026.00วัสดุพื้นฐาน
AR9 ARCHTIS LIMITED
0.120.00%0.00ขาย81.145K
AX8 ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.080.00%0.00แนะนำให้ขาย26.417K2.360M-0.03วัสดุพื้นฐาน
AYZ AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 5 LIMITED
43.00-0.02%-0.01ขาย180
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00ขาย29.363M4.314M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
BEE BROO LTD
0.030.00%0.00ขาย412.071K18.247M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.08-0.00%-0.00ขาย3.400K2.692M-0.05วัสดุพื้นฐาน
BRN BRAINCHIP HOLDINGS LTD
0.092.27%0.00ขาย461.442K88.567M-0.0226.00เทคโนโลยี
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.000.00%0.00ขาย264.230K3.814M-0.002.00พลังงาน
CA8 COASSETS LIMITED.
0.100.00%0.00ขาย10.000K19.248M8.880.01ไฟแนนซ์
CIO CONNECTED IO LIMITED
0.000.00%0.00ขาย700.050K4.795M-0.011.00บริการโทรคมนาคม
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย1.117M6.787M-0.01วัสดุพื้นฐาน
CRS CAPRICE RESOURCES LTD
0.170.00%0.002.994K
CSV CSG LIMITED
0.153.33%0.00ขาย212.376K67.565M-0.42700.00เทคโนโลยี
CVT COVATA LIMITED
0.01-6.67%-0.00แนะนำให้ขาย101.409K9.137M-0.0151.00เทคโนโลยี
DVN DEVINE LIMITED
0.210.00%0.00ขาย1.250K34.127M-0.1758.00ไฟแนนซ์
EFF EVANS & PARTNERS AUSTRALIAN FLAGSHIP FUND
1.49-4.49%-0.073.250K
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.00-0.00%-0.00ขาย500.000K2.270M-0.0014.00พลังงาน
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.01-7.69%-0.00ขาย675.000K9.213M-0.02วัสดุพื้นฐาน
EUZ EUROPA METALS LTD
0.000.00%0.00ขาย500.000K5.575M-0.00วัสดุพื้นฐาน
FAM FAMILY INSIGHTS GROUP LIMITED
0.000.00%0.001.000M4.156M-0.007.00เทคโนโลยี
FAU FIRST AU LIMITED
0.025.88%0.00ขาย1.458M3.856M-0.041.00วัสดุพื้นฐาน
FCC FIRST COBALT CORP.
0.17-2.86%-0.01ขาย1.765K55.550M-0.09วัสดุพื้นฐาน
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.020.00%0.00ขาย195.557K3.458M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
FIJ FIJI KAVA LIMITED
0.1011.11%0.01ขาย244.500K
FPC FAT PROPHETS GLOBAL CONTRARIAN FUND LTD
0.81-1.22%-0.01แนะนำให้ขาย24.090K36.409M30.010.03ไฟแนนซ์
FPP FAT PROPHETS GLOBAL PROPERTY FUND
0.910.00%0.00แนะนำให้ขาย15.000K13.801M0.00ไฟแนนซ์
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.000.00%0.00ขาย28.622M2.086M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.83-5.68%-0.05แนะนำให้ขาย32.757K39.499M4.180.20ไฟแนนซ์
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย11.500M1.829M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
HCH HOT CHILI LIMITED
0.01-9.09%-0.00ขาย526.538K7.359M-0.01วัสดุพื้นฐาน
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.000.00%0.00ขาย762.500K2.706M-0.00วัสดุพื้นฐาน
IAM INTIGER GROUP LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย2.127M15.101M-0.002.00เทคโนโลยี
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.020.00%0.00ขาย220.511K10.756M-0.0115.00พลังงาน
IOT IOT GROUP LIMITED
0.000.00%0.00ขาย2.000M1.763M-0.01เทคโนโลยี
KPL KINA PETROLEUM LIMITED
0.06-1.79%-0.00ขาย62.363K21.051M-0.01พลังงาน
KSM K2 AUSMALL TMF UNITS
2.13-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย48.400K
LHB LIONHUB GROUP LIMITED
0.01-30.00%-0.00ขาย2575.784M-0.02เทคโนโลยี
LHM LAND & HOMES GROUP LIMITED
0.01-17.65%-0.00แนะนำให้ขาย6914.691M-0.0019.00เทคโนโลยี
LKO LAKES OIL NL
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย5.660M36.788M-0.007.00พลังงาน
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00ขาย5.533K3.450M-0.0012.00วัสดุพื้นฐาน
LRS LATIN RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย3.742M6.867M-0.00วัสดุพื้นฐาน
MCT METALICITY LIMITED
0.010.00%0.00ขาย400.000K8.294M-0.0025.00วัสดุพื้นฐาน
MHJ MICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED
0.58-3.33%-0.02แนะนำให้ขาย412.591K224.714M6.450.092600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MOH MOHO RESOURCES LIMITED
0.110.00%0.00แนะนำให้ขาย126.500K3.881M-0.01วัสดุพื้นฐาน
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย100.000K3.157M-0.001.00วัสดุพื้นฐาน
MXR MAXIMUS RESOURCES LIMITED
0.06-4.48%-0.00ขาย17.103K1.769M-0.08วัสดุพื้นฐาน
NIU NIUMINCO GROUP LIMITED
0.000.00%0.00ขาย2.202K2.411M-0.008.00วัสดุพื้นฐาน
NSC NAOS SMALL CAP OPPORTUNITIES COMPANY LIMITED
0.66-2.96%-0.02ขาย157.777K110.692M23.210.03ไฟแนนซ์
NWE NORWEST ENERGY NL
0.000.00%0.00ขาย4.555M6.764M-0.003.00พลังงาน
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.010.00%0.00ขาย2.242M7.674M-0.03วัสดุพื้นฐาน
OLV OTHERLEVELS HOLDINGS LIMITED
0.02-7.69%-0.00แนะนำให้ขาย50.000K6.704M-0.01เทคโนโลยี
P2P P2P TRANSPORT LIMITED
0.50-7.41%-0.04แนะนำให้ขาย169.409K39.328Mในทางอุตสาหกรรม
PGY PILOT ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย9.054K1.192M-0.02สาธารณูปโภค
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.01-16.67%-0.00ขาย1.459M3.603M-0.006.00วัสดุพื้นฐาน
PPL PUREPROFILE LTD
0.065.45%0.00แนะนำให้ขาย210.111K6.989M-0.22120.00เทคโนโลยี
RGL RIVERSGOLD LIMITED
0.070.00%0.00ขาย777.299K5.492M-0.13วัสดุพื้นฐาน
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.0116.67%0.00ขาย720.101K6.604M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
RRS RANGE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย3.500M7.596M-0.000.00พลังงาน
RVS REVASUM INC.
1.700.00%0.00ขาย15.000K161.043M98.00ในทางอุตสาหกรรม
SI6 SIX SIGMA METALS LIMITED
0.00-0.00%-0.00ขาย48.926K1.830M-0.004.00วัสดุพื้นฐาน
SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.07-12.50%-0.01ขาย93.173K6.294M-0.09เทคโนโลยี
SL1 SYMBOL MINING LIMITED
0.0211.76%0.00ขาย1.672M7.397M-0.02วัสดุพื้นฐาน
SM8 SMART MARINE SYSTEMS LIMITED
0.02-0.00%-0.00ขาย2.500K2.177M-0.03เทคโนโลยี
SRO SHAREROOT LTD
0.000.00%0.00ขาย17.988M3.139M-0.003.00เทคโนโลยี
STG STRAKER TRANSLATIONS LIMITED
1.308.33%0.10ขาย25.522K68.371M120.00ในทางอุตสาหกรรม
SVH SILVER HERITAGE GROUP LIMITED
0.02-11.11%-0.00แนะนำให้ขาย6.535K20.180M-0.06575.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TBH THE BETMAKERS HOLDINGS LTD
0.056.38%0.00ขาย943.470K12.440M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TNP TRIPLE ENERGY LIMITED
0.02-15.79%-0.00ขาย105.000K1.152M-0.028.00พลังงาน
TOE TORO ENERGY LIMITED
0.02-7.69%-0.00ขาย1.335M48.194M-0.0024.00พลังงาน
TRA TURNERS AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
2.90-0.00%-0.00341191.292M8.410.29ไฟแนนซ์
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.00-20.00%-0.00ขาย135.000K3.568M-0.009.00วัสดุพื้นฐาน
TTB TOTAL BRAIN LIMITED
0.03-15.15%-0.01แนะนำให้ขาย135.412K14.875M-0.0826.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TTL TRANSCENDENCE TECHNOLOGIES LIMITED
0.01-7.14%-0.00แนะนำให้ขาย100.000K2.258M-0.00พลังงาน
TYX TYRANNA RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00ขาย2.210M8.476M-0.01วัสดุพื้นฐาน
UTR ULTRACHARGE LIMITED
0.010.00%0.00ขาย2.613M5.475M-0.00ในทางอุตสาหกรรม
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.47-6.00%-0.03แนะนำให้ขาย7.000K10.989M-0.11ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VPR VOLT POWER GROUP LIMITED
0.00-0.00%-0.00ซื้อ200.000K16.489M-0.00สาธารณูปโภค
WML WOOMERA MINING LIMITED
0.07-9.46%-0.01แนะนำให้ขาย17.000K3.543M-0.05วัสดุพื้นฐาน
XPD XPD SOCCER GEAR GROUP LIMITED
0.02-10.00%-0.00แนะนำให้ขาย954.999K7.822M1.600.01676.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
XPE XPED LIMITED
0.00-0.00%-0.00ขาย87.500K3.767M-0.01เทคโนโลยี
YTMANZ THETAASSET ACBCANZ20
101.81-1.21%-1.25ขาย10
YTMAPA THETAASSET ACBCAPA20
107.47-3.43%-3.82ขาย90
YTMF07 THETAASSET ACBANZF20
100.64-0.52%-0.53ขาย450
ZGL ZICOM GROUP LIMITED
0.069.09%0.01ขาย51.749K13.028M-0.0563.00ในทางอุตสาหกรรม
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.010.00%0.00ขาย52.656K1.947M-0.0018.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ