หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
A1C AIC RESOURCES LIMITED
0.16-11.11%-0.02ขาย6.250K9.612M-0.03วัสดุพื้นฐาน
ADR ADHERIUM LIMITED
0.06-8.96%-0.01ขาย70.110K10.631M-0.05ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
4.86-0.61%-0.034.000K
AMD บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์
0.010.00%0.00ขาย341.786K4.605M-0.01วัสดุพื้นฐาน
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.00-20.00%-0.00แนะนำให้ขาย14.416K6.265M-0.00วัสดุพื้นฐาน
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.020.00%0.00ขาย1.500K1.468M-0.05เทคโนโลยี
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00ขาย389.631K1.892M-0.026.00วัสดุพื้นฐาน
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.01-21.43%-0.00ขาย100.000K5.929M-0.012.00พลังงาน
AR9 ARCHTIS LIMITED
0.12-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย256.923K
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.180.00%0.00ขาย17.500K4.766Mวัสดุพื้นฐาน
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย803.000K10.171M-0.00วัสดุพื้นฐาน
AVQ AXIOM MINING LIMITED
0.09-1.12%-0.00ขาย310.001K34.892M-0.0121.00วัสดุพื้นฐาน
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.01-7.14%-0.00แนะนำให้ขาย60.947K8.142M-0.03วัสดุพื้นฐาน
B2Y BOUNTY MINING LIMITED
0.18-10.00%-0.02ขาย909.835K21.954M-0.0143.00วัสดุพื้นฐาน
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00ขาย126.809M4.314M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
BEE BROO LTD
0.07-4.41%-0.00ขาย57.500K39.536M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BLY BOART LONGYEAR LIMITED
0.000.00%0.00ขาย2.991M78.869M-0.014296.00พลังงาน
BNDS BETALMBNDS ETF UNITS
25.130.00%0.00240
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย3.000K2.979M-0.0414.00พลังงาน
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.000.00%0.00ขาย100.000K3.814M-0.002.00พลังงาน
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00ขาย500.000K14.063M-0.0021.00วัสดุพื้นฐาน
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.10-1.00%-0.00แนะนำให้ขาย220.000K15.536M-0.04187.00ไฟแนนซ์
CCG COMMSCHOICE GROUP LIMITED
0.060.00%0.00ขาย22.624K6.523M-0.04เทคโนโลยี
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.23-2.13%-0.01ขาย40.500K8.050Mวัสดุพื้นฐาน
CV1 CV CHECK LTD
0.060.00%0.00ขาย85.000K13.780M-0.01เทคโนโลยี
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.03-3.85%-0.00แนะนำให้ขาย227.345K8.232M47.170.00พลังงาน
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.000.00%0.00ขาย349.999K1.926M-0.00เทคโนโลยี
DRK DRAKE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย49.000K3.134M-0.007.00วัสดุพื้นฐาน
DTI DTI GROUP LTD
0.05-8.47%-0.01แนะนำให้ขาย10.002K11.523M-0.09เทคโนโลยี
DTR DATELINE RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00ขาย406.207K6.466M-0.01วัสดุพื้นฐาน
DW8 DAWINE LTD
0.010.00%0.00ขาย4.907M3.535M-0.002.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EM1 EMERGE GAMING LIMITED
0.01-12.50%-0.00ขาย3.383M2.794M-0.026.00เทคโนโลยี
EMN EURO MANGANESE INC
0.17-10.26%-0.02ขาย176.972K30.274M-0.03วัสดุพื้นฐาน
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย262.525K1.816M-0.0014.00พลังงาน
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.05-2.13%-0.00ขาย40.388K12.285M-0.02วัสดุพื้นฐาน
FCT FIRSTWAVE CLOUD TECHNOLOGY LIMITED
0.17-5.56%-0.01แนะนำให้ขาย6.748K38.205M-0.05เทคโนโลยี
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00ขาย6.714K5.380M-0.0140.00วัสดุพื้นฐาน
FPL FREMONT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
0.01-16.67%-0.00แนะนำให้ขาย150.000K6.170M-0.03พลังงาน
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.020.00%0.00ขาย64.300K4.250M-0.0015.00วัสดุพื้นฐาน
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.0050.00%0.00ขาย94.037M2.503M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00ขาย295.000K5.453M-0.014.00วัสดุพื้นฐาน
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.025.00%0.00ขาย991.953K43.720M-0.00วัสดุพื้นฐาน
HGM HIGH GRADE METALS LIMITED
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย530.000K6.613M-0.014.00วัสดุพื้นฐาน
HVST BETADIVHAR ETF UNITS
14.40-0.76%-0.11ขาย7.844K
HYD HYDRIX LIMITED
0.04-5.41%-0.00349.832K23.419M-0.015.00เทคโนโลยี
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.140.00%0.00ขาย512.042K51.652M-0.04390.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ID8 IDENTITII LIMITED
0.73-1.35%-0.01ขาย10.842K23.189Mเทคโนโลยี
IHEB ISEMBAUD ETF UNITS
96.75-0.61%-0.59แนะนำให้ขาย114
IMS IMPELUS LIMITED
0.01-26.67%-0.00แนะนำให้ขาย1.054M5.950M-0.0732.00บริการโทรคมนาคม
INCM BETA INCM ETF UNITS
14.70-0.47%-0.07แนะนำให้ขาย1.860K
IOT IOT GROUP LIMITED
0.000.00%0.00ขาย13.250M1.680M-0.01เทคโนโลยี
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.01-8.33%-0.00ขาย1.195M14.538M-0.00วัสดุพื้นฐาน
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.020.00%0.00ขาย90.000K9.224M-0.03วัสดุพื้นฐาน
KRX KOPPAR RESOURCES LIMITED
0.20-4.76%-0.01แนะนำให้ขาย37.000K
KSM K2 AUSMALL TMF UNITS
2.29-0.43%-0.01ขาย10.772K
LCM LOGICAMMS LIMITED
0.13-7.14%-0.01ขาย17.600K10.628M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
LKO LAKES OIL NL
0.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ5.833M57.553M-0.007.00พลังงาน
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00แนะนำให้ขาย221.000K3.450M-0.0012.00วัสดุพื้นฐาน
MAM MICROEQUITIES ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED
0.500.00%0.00ขาย10.000K65.150M12.810.04ไฟแนนซ์
MCM MC MINING LIMITED
0.30-18.92%-0.07ขาย1.350K42.264M-1.131597.00พลังงาน
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.04-4.65%-0.00ขาย572.470K10.352M-0.01วัสดุพื้นฐาน
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00ขาย950.000K3.143M-0.08วัสดุพื้นฐาน
MOX MONAX MINING LIMITED
0.000.00%0.00ขาย185.900K1.445M-0.0012.00วัสดุพื้นฐาน
MPP METRO PERFORMANCE GLASS LIMITED
0.60-20.00%-0.15แนะนำให้ขาย85.808K114.679M7.430.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย2.260M3.157M-0.001.00วัสดุพื้นฐาน
MRG MURRAY RIVER ORGANICS GROUP LIMITED
0.08-3.53%-0.00ขาย4.411M35.568M-0.50107.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MTH MITHRIL RESOURCES LIMITED
0.01-14.29%-0.00ขาย2.756M1.202M-0.015.00วัสดุพื้นฐาน
MTO MOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED
2.14-1.38%-0.03ขาย50.392K132.052M12.820.17450.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MZN MARINDI METALS LIMITED
0.010.00%0.00ขาย1.572M8.902M-0.00วัสดุพื้นฐาน
NIC NICKEL MINES LIMITED
0.25-1.96%-0.01แนะนำให้ขาย1.055M261.653M-0.01วัสดุพื้นฐาน
NIU NIUMINCO GROUP LIMITED
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย8.500M2.411M-0.008.00วัสดุพื้นฐาน
NMS NEPTUNE MARINE SERVICES LIMITED
0.32-15.79%-0.06ขาย12.000K19.661M-0.49425.00พลังงาน
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.065.66%0.00ขาย100.000K4.509M-0.04ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NWE NORWEST ENERGY NL
0.000.00%0.00ขาย1.600M6.764M-0.003.00พลังงาน
NXE NEW ENERGY MINERALS LTD
0.05-3.57%-0.00ขาย308.276K7.235M-0.286.00วัสดุพื้นฐาน
OAR OAKDALE RESOURCES LIMITED
0.02-11.11%-0.00แนะนำให้ขาย3.473K1.037M-0.121.00ไฟแนนซ์
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.01-6.25%-0.00ขาย3.197M15.503M-0.03วัสดุพื้นฐาน
OKR OKAPI RESOURCES LIMITED
0.17-2.86%-0.01ขาย48.000K5.838M-0.05วัสดุพื้นฐาน
OPN OPENDNA LIMITED
0.030.00%0.00ขาย91.849K2.344M-0.04เทคโนโลยี
PBT PRANA BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.04-6.82%-0.00แนะนำให้ขาย334.500K21.890M-0.0215.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00ขาย40.841M1.202M-0.00เทคโนโลยี
PEC PERPETUAL RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00ขาย81.608K2.401M-0.02พลังงาน
PGR THE PAS GROUP LIMITED
0.242.08%0.01ขาย149.931K33.489M-0.02748.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.010.00%0.00ขาย2.997M3.433M-0.006.00วัสดุพื้นฐาน
POH PHOSPHAGENICS LIMITED
0.000.00%0.00ขาย2.215M3.155M-0.0029.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PSM PENINSULA MINES LIMITED
0.01-16.67%-0.00ขาย305.000K4.260M-0.002.00วัสดุพื้นฐาน
QEM QEM LIMITED
0.160.00%0.00ขาย88.657K5.489M-0.01พลังงาน
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.01-18.18%-0.00แนะนำให้ขาย455.888K7.066M-0.017.00ในทางอุตสาหกรรม
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.000.00%0.00ขาย5.000K392.100K-0.02วัสดุพื้นฐาน
QLTY BETA QLTY ETF UNITS
14.66-0.48%-0.071.135K
QTG Q TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.020.00%0.00ขาย77.000K924.346K-0.0541.00เทคโนโลยี
RHI RED HILL IRON LIMITED
0.250.00%0.00ขาย20.000K13.646M-0.010.00วัสดุพื้นฐาน
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.000.00%0.00ขาย626.341K1.646M-0.00พลังงาน
RRS RANGE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย14.000M7.596M-0.000.00พลังงาน
RXH REWARDLE HOLDINGS LIMITED
0.00-20.00%-0.00แนะนำให้ขาย79.651K1.325M-0.01เทคโนโลยี
RZI RAIZ INVEST LIMITED
0.59-1.67%-0.01ขาย124.168K12.552M-0.13เทคโนโลยี
S2R S2 RESOURCES LTD
0.102.08%0.00ขาย127.511K24.296M-0.01วัสดุพื้นฐาน
SEC SPHERIA EMERGING COMPANIES LIMITED
1.690.00%0.00แนะนำให้ขาย13.230K
SER STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย410.000K3.360M-0.00วัสดุพื้นฐาน
SIL SMILES INCLUSIVE LIMITED
0.43-17.92%-0.10ขาย76.592K17.155M-0.30ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.1010.00%0.01ขาย113.957K8.902M-0.09เทคโนโลยี
SRO SHAREROOT LTD
0.0033.33%0.00ขาย2.652M4.927M-0.003.00เทคโนโลยี
SWF SELFWEALTH LIMITED
0.07-6.25%-0.01แนะนำให้ขาย29.000K8.211M-0.05ในทางอุตสาหกรรม
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.05-4.17%-0.00ขาย54.138K10.009M-0.0341.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
THD THRED LIMITED
0.000.00%0.00ขาย1.250M4.473M-0.00เทคโนโลยี
TIN TNT MINES LIMITED
0.2017.65%0.03ซื้อ193.632K5.802M-0.02วัสดุพื้นฐาน
TKF TIKFORCE LIMITED
0.000.00%0.00ขาย50.000K387.732K-0.020.00เทคโนโลยี
TMK TAMASKA OIL AND GAS LTD
0.00-0.00%-0.00ขาย465.900K3.920M-0.00พลังงาน
TNR TORIAN RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00ขาย1.944K4.815M-0.01วัสดุพื้นฐาน
TNT TESSERENT LIMITED
0.05-16.39%-0.01แนะนำให้ขาย718.794K6.428M-0.03บริการโทรคมนาคม
URW UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
12.17-1.14%-0.14ขาย740.989K33.843B10.2724.642012.00ไฟแนนซ์
VAR VARISCAN MINES LIMITED
0.000.00%0.00ขาย3.000M2.479M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.60-0.00%-0.00ขาย1.000K14.028M-0.11ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VEA VIVA ENERGY GROUP LIMITED
1.80-12.20%-0.25ขาย14.379M3.500Bพลังงาน
VISM VDSMALLCAP ETF UNITS
48.900.00%0.00114
VMG VDM GROUP LIMITED
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย78.562K8.816M-0.0042.00ในทางอุตสาหกรรม
VMY VIMY RESOURCES LIMITED
0.07-2.99%-0.00ขาย65.885K26.958M-0.03พลังงาน
WGL WANGLE TECHNOLOGIES LIMITED
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย681.666K5.195M-0.007.00ในทางอุตสาหกรรม
WRM WHITE ROCK MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00ซื้อ1.023M9.819M-0.00วัสดุพื้นฐาน
YTMSG1 THETAASSET ACBCSGP20
111.55-3.56%-4.12แนะนำให้ขาย20
YTMSGP THETAASSET ACBCSGP19
104.18-1.27%-1.34แนะนำให้ขาย12
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.01-6.67%-0.00แนะนำให้ขาย293.830K2.096M-0.0018.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ