อัตราแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงิน ณ วันและราคาที่กำหนดในอนาคต มักใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นสัญญาต่างๆด้านล่างน่าจะมีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ของคุณ
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6A1!Australian Dollar Futures
0.66880+0.22%0.001450.669550.66725
มีแรงซื้อรุนแรง
6B1!British Pound Futures
1.2693−0.19%−0.00241.27461.2685
ปานกลาง
6C1!Canadian Dollar Futures
0.73110+0.06%0.000450.731600.73010
ปานกลาง
6E1!Euro FX Futures
1.07680−0.16%−0.001751.079951.07565
มีแรงขายรุนแรง
6J1!Japanese Yen Futures
0.0063940−0.47%−0.00003050.00643100.0063930
มีแรงขาย
6L1!Brazilian Real Futures
0.18490+0.38%0.000700.185650.18225
มีแรงขาย
6M1!Mexican Peso Futures
0.053530.00%0.000000.053660.05333
มีแรงขาย
6N1!New Zealand Dollar Futures
0.61305−0.26%−0.001600.614850.61235
ปานกลาง
6R1!Russian Ruble Futures
0.011285+0.58%0.0000650.0112850.011285
มีแรงซื้อรุนแรง
6S1!Swiss Franc Futures
1.13375−0.85%−0.009701.144001.13365
มีแรงซื้อ
6Z1!South African Rand Futures
0.054925−0.32%−0.0001750.0555000.054700
มีแรงซื้อ
BTC1!Bitcoin Futures
66080+2.49%16056667564765
ปานกลาง
CNH1!Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures
7.2715+0.23%0.01657.27357.2540
มีแรงซื้อรุนแรง
CR1!Futures on CNY/RUB Exchange Rate
11.947+7.01%0.78312.04011.393
มีแรงขาย
CUS1!USD/CNH Futures
7.2714−0.02%−0.00117.27267.2707
มีแรงซื้อรุนแรง
DLR1!Dollar Futures916.50.00%0.0917.0915.0
มีแรงซื้อ
DOL1!US Dollar Futures
5404.0−1.07%−58.55414.05389.5
มีแรงซื้อ
DX1!US Dollar Index® Futures
105.080+0.20%0.210105.170104.865
มีแรงซื้อรุนแรง
E71!E-mini Euro FX Futures
1.0768−0.17%−0.00181.07981.0757
มีแรงขายรุนแรง
ED1!Euro-US Dollar Futures
1.0651−0.67%−0.00721.06961.0635
มีแรงขายรุนแรง
ETH1!Ethereum Futures
3595.5+4.92%168.53629.03467.0
มีแรงซื้อ
EU1!Euro-Ruble Futures
91861+3.11%27679236787884
มีแรงขาย
EURINR1!EURINR Futures89.6200+0.21%0.190089.620089.6200
มีแรงขาย
EURTRY1!Euro/Turkish Lira Futures
35.5000+0.41%0.145735.531135.2321
มีแรงซื้อ
EURUSD1!EURO/USD Futures
1.0725+0.13%0.00141.07511.0725
มีแรงขาย
EURUSD1!EURUSD Futures1.0735+0.15%0.00161.07351.0735
มีแรงขาย
EURUSD1!EURUSD Futures
1.0720−0.10%−0.00111.07311.0720
มีแรงขายรุนแรง
FCEU1!EUR/USD Futures
1.07914+0.13%0.001411.079601.07741
มีแรงขาย
FUSD1!US Dollar Futures
4.0301+0.15%0.00594.03544.0223
มีแรงซื้อ
GBPINR1!GBPINR Futures106.2725+0.41%0.4350106.2725106.2725
มีแรงซื้อ
GBPUSD1!GBPUSD Futures1.2730+0.35%0.00441.27301.2730
มีแรงซื้อ
GBPUSD1!GBP/USD Futures
1.2707−0.22%−0.00281.27451.2707
ปานกลาง
HK1!HKD/RUB Exchange rate futures
11.300+6.43%0.68311.51810.811
มีแรงซื้อรุนแรง
ILS1!Israeli Shekel Futures
0.27003+0.10%0.000280.270030.27003
ปานกลาง
INR1!USD/INR (USD) Futures
83.6700+0.22%0.185083.670083.6700
มีแรงซื้อรุนแรง
IU1!INR/USD Futures
119.60+0.03%0.04119.62119.56
มีแรงขายรุนแรง
J71!E-mini Japanese Yen Futures
0.006394−0.48%−0.0000310.0064310.006390
มีแรงขาย
JPYINR1!JPYINR Futures52.9350+0.20%0.105052.935052.9350
มีแรงขาย
KRW1!Korean Won Futures
0.0007281−0.01%−0.00000010.00072810.0007281
มีแรงขาย
KU1!KRW/USD (Mini) Futures
0.7211−0.10%−0.00070.72170.7207
มีแรงขายรุนแรง
M6A1!Micro AUD/USD Futures
0.6689+0.22%0.00150.66960.6673
มีแรงซื้อรุนแรง
M6B1!Micro GBP/USD Futures
1.2693−0.19%−0.00241.27461.2686
ปานกลาง
M6E1!Micro EUR/USD Futures
1.0767−0.18%−0.00191.07991.0757
มีแรงขายรุนแรง
MBT1!Micro Bitcoin Futures
66135+2.57%16606666564755
ปานกลาง
MCD1!Micro CAD/USD Futures
0.7310+0.04%0.00030.73170.7301
ปานกลาง
MET1!Micro Ether Futures
3597.0+4.96%170.03630.03471.5
มีแรงซื้อ
MJY1!Micro JPY/USD Futures
0.006399−0.40%−0.0000260.0064200.006397
มีแรงขาย
MSF1!Micro CHF/USD Futures
1.1338−0.85%−0.00971.14371.1262
มีแรงซื้อ
NOK1!Norwegian Krone Futures
0.09522+0.60%0.000570.095230.09471
มีแรงซื้อ
PLN1!Polish Zloty Futures
0.24846+0.47%0.001160.248460.24730
มีแรงขาย
RF1!Euro/Swiss Franc Futures
0.9498+0.70%0.00660.94980.9421
มีแรงขาย
RMB1!Chinese Renminbi/USD Futures
0.14059+0.01%0.000010.140590.14059
มีแรงซื้อ
RP1!Euro/British Pound Futures
0.84825+0.02%0.000150.849050.84610
มีแรงขาย
RY1!Euro/Japanese Yen Futures
168.35+0.28%0.47168.47167.60
ปานกลาง
SEK1!Swedish Krona Futures
0.09623−0.02%−0.000020.096410.09596
มีแรงซื้อ
SI1!US Dollar-Ruble Futures
85787+3.83%31668629081536
มีแรงขาย
SIR1!Indian Rupee/USD Futures
119.59−0.28%−0.34119.96119.49
มีแรงขายรุนแรง
TRL1!Turkish Lira/US Dollar (TRY/USD) Future
0.028035+0.63%0.0001750.0280350.028035
มีแรงขาย
TY1!TRY/RUB exchange rate futures
2.762−5.35%−0.1562.7752.627
มีแรงขาย
UC1!USD/CNY Exchange Rate Cash-Settled Futures
7.241−1.52%−0.1127.3257.213
มีแรงขาย
UC1!USD/CNH (Full-Sized) Futures
7.2730+0.02%0.00127.27347.2709
มีแรงซื้อรุนแรง
USD1!US Dollar Futures
36.70−0.11%−0.0436.7336.70
มีแรงซื้อ
USDINR1!USDINR Futures83.4650+0.04%0.032583.465083.4650
มีแรงซื้อ
USDJPY1!USDJPY Futures
158.22−0.01%−0.02158.22158.16
มีแรงซื้อ
USDJPY1!USDJPY Futures157.69−0.14%−0.22157.69157.69
มีแรงซื้อ
USDTRY1!USD/Turkish Lira Futures
33.0673+0.17%0.055933.093032.7701
มีแรงซื้อรุนแรง
WDO1!Mini U.S. Dollar Futures
5402.0−1.11%−60.55414.55383.0
มีแรงซื้อ