US$/TURKISH LIRA FUTURES
USDTRY1! BIST

USDTRY1!
US$/TURKISH LIRA FUTURES BIST
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

USDTRY1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า