ราคาฟิวเฟอร์สสินค้าโลหะ

ฟิวเจอร์สสินค้าโลหะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิวเจอร์สสินค้าโลหะที่มีมูลค่าเป็นสัญลักษณ์ของหนึ่งในตราสารอนุพันธ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด โลหะเช่นทอง เงิน ทองแดงและแพลตินัมจะถูกเทรดในตลาด COMEX และ NYMEX ซึ่งตลาดหลักทรพัย์ขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ CME Group การเคลื่อนไหวราคาของสินค้าเหล่านี้มีผลกระทบจากหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น การค้นพบแร่ชนิดใหม่จะทำให้แร่เก่าสะสมเพิ่มขึ้นหรือทำให้ลดลงก็กระทบราคาได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
สูง 1วัน
ต่ำ 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
GC1!สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ
1956.6−1.26%−24.91986.51955.7
มีแรงขาย
HG1!ฟิวเจอร์สทองแดง
3.7565−0.32%−0.01203.81153.7410
มีแรงซื้อ
MGC1!MICRO GOLD FUTURES
1956.2−1.28%−25.31986.51955.7
มีแรงขาย
PA1!สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม
1387.5−1.72%−24.51417.51379.5
มีแรงขาย
PL1!สัญญาซื้อขายแพลทินั่ม
1024.6−1.36%−14.11051.81022.3
มีแรงขาย
QC1!สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini ทองแดง
3.758−0.27%−0.0103.8103.746
ปานกลาง
QI1!สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแร่เงิน (Mini)
23.5500−0.53%−0.125024.150023.5000
มีแรงขาย
QO1!สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Mini)
1956.00−1.29%−25.501986.251956.00
มีแรงขาย
SI1!ฟิวเจอร์สโลหะเงิน
23.530−0.59%−0.14024.16523.480
มีแรงขาย