MINI US DOLLAR FUTURES
WDO1! BMFBOVESPA

WDO1!
MINI US DOLLAR FUTURES BMFBOVESPA
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

WDO1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า