การคาดการณ์และการวิเคราะห์

ปันผล

ตราสารหนี้เป็นกระบวนการในการหาสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำในรายใตรมาส หรือรายปี ตามความเสี่ยงที่กำหนดไว้ นักลงทุนตราสารหนี้ โดยหลักแล้วจะทำการค้นหาหลักทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผลคงที่ เพื่อแลกกลับความเสี่ยงในการถือหรือลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งๆ

ภาพรวมของตราสารหนี้ประกอบไปด้วย นักลงทุนสถาบัน กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และนักลงทุนรายย่อยอื่นๆ ซึ่งมองหาเงินปันผลที่คงที่ ที่สามารถมาตอบความต้องการของพวกเขาได้ นักลงทุนที่เกษียณแล้ว และนักลงทุนที่แก่กว่า โดยทั่วไปจะชอบตราสารหนี้มากกว่า เนื่องจากความต้องการรายรับ และความเสี่ยงที่ดูเหมือนจะต่ำกว่า หากสินทรัพย์ได้ถูกวิเคราะห์ และวิจัยอย่างเหมาะสม ในวันนี้อุตสาหกรรมตราสารหนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการในการลงทุน และยังคงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

ตราสารหนี้ประกอบไปด้วยการค้นคว้าและวิเคราะห์ของการปันผลของผู้ถือหุ้น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีจ่ายผลตอบแทน นักลงทุนตราสารหนี้ต้องมีความอดทน การวิเคราะห์ในกระแสเงินสด และพื้นฐานของคณิตศาสตร์ของตราสารหนี้ในการตัดสินใจ โดยหลักแล้วพวกเขาเป็นนักลงทุนระยะยาว และทำการเก็บสะสมเงินปันผลในช่วงระยะเวลายาวๆ