EarthSQ55

Pro
เกี่ยวกับฉัน สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ จิรโอฬารพัฒน์ ตอนนี้เป็นผู้ช่วย บก. ของทาง Fidelity, NSIX โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือ และนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ
เป็นสมาชิกตั้งแต่
สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ เป็น Editor ของทาง Investhink by investing.in.th โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ Focus:หุ้น สาย Hybrid กราฟ+งบ ครับ
ส่วนแบ่งตามตลาด
97 % หุ้น 3 % อื่นๆ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
COST 6% | 2 CPALL 6% | 2 RMV 6% | 2 BAFS 6% | 2
แสดงไอเดียต่อไป 12
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
74
80
99
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
7
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
537
24
527
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
15
4
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
1
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
74
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
487
180
40
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
239
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
119
145
342
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
905
475
1215
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2436
518
831
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
820
143
307
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
155
199
214
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2649
300
1214
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2938
108
905
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว