EarthSQ55

เกี่ยวกับฉัน สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ จิรโอฬารพัฒน์ ตอนนี้เป็นผู้ช่วย บก. ของทาง Fidelity, NSIX โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือ และนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ
เป็นสมาชิกตั้งแต่
สวัสดีครับ ผมเอิร์ท ฐานุพงศ์ เป็น Editor ของทาง Investhink by investing.in.th โดยช่องทาง Trading View นี้จะเป็นการแสดงไอเดียที่ตกตะกอนจากหนังสือนำมาใช้เพื่อให้เห็นภาพครับ Focus:หุ้น สาย Hybrid กราฟ+งบ ครับ
ส่วนแบ่งตามตลาด
97 % หุ้น 3 % อื่นๆ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
CPALL 5% | 2 SET50 5% | 2 EVO 5% | 2 RMV 5% | 2
แสดงไอเดียต่อไป 12
11
1
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
2
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3235
108
905
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
77
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
554
24
527
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
1
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
282
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
192
179
378
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
161
199
214
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
111
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2744
306
1216
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2447
518
836
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
865
147
316
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
917
476
1218
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
15
16
4
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
677
247
36
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว