AnubanTrader

susco เชื่อเจ้าสิ (เจ้าของ)

เพิ่มขึ้น
SET:SUSCO   SUSCO PCL
ถึงจะเป็นหุ้นนอกสายตาในกลุ่มนะเเต่ Under value ไม่รู้มีดีไร เเต่เจ้าของซื้อคืน มันมีพิรุธนะ ขอขึ้นรถด้วยคนครับ
-เจ้าของซื้อคืนปันผลจะสูงขึ้นไหมหน้า
-ใครจะรู้จักรหุ้นดีเท่าเจ้าของนะ
-จะมีข่าวไรไหมนะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ