noums1

UVAN วิเคราะห์หุ้น 2

SET:UVAN   UNIVANICH PALM OIL PLC
มาดูพื้นฐาน uvanกันนะครับ ว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันน่าจะเข้าช้อนซื้อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ