SET:ALLY   ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
กำไร ไตรมาส 2 /65 ออกมา 146.75(EPS0.1679) ล้านบาท น่าจะใช้เป็นฐานของกำไรรอบใหม่ได้แล้ว เหตุผล คือ

1. ปัจจัยด้านส่วนลดราคาจากเหตุการณ์โควิทกำลังจะเริ่มหมดไป

2.ได้เริ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งจะทำให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคต

มูลค่าตลาด @19/08/2565 6,424.64 ล้านบาท ถ้าปันผล 90% ของกำไร(กฎของ REIT) อัตราปันผล 8.22% (กรณีแย่ที่สุด)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ