UNRPP

TRUE - คิดว่าจบ correction แล้ว พร้อมกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 1591
21
ตามภาพ คิดว่าลงมาในลักษณะ abc-x-abc หรือดูง่ายๆ สีแท่ง แดง เขียว แดง คั่นด้วย X และตามด้วย แดง เขียว แดง ในกราฟเดือน
หลังจากนี้คาดว่าขึ้นยาวๆ
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ เหนือ 3.4 ซื้อได้ทุกราคาครับ
ความคิดเห็น:

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ
ตอบกลับ