UNRPP

MINT - จบเวฟ 4 เตรียมขึ้นเวฟ 5

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
จากภาพ ตอนนี้เวฟ 4 จบแล้วใกล้ๆยอดของเวฟ 1

เวฟ 3 ที่ผ่านมา ถึง Target แล้วที่ 4.236 fib

เป้าเวฟ 5 คร่าวๆตอนนี้คือ 56 บาท แต่คงต้องรอดูไปก่อน

ตอนนี้ดูเหมือนเป็นเวฟ 4? เป้าจะอยู่ที่ 26 บาท มีจุด stop loss ที่ 15.2
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ