UNRPP

SET Index - พฤษภาคม 2563

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:SET   SET INDEX
ตอนนี้หากหลุด 1255 เราคงลงไปพักข้างล่าง
แต่ถ้าอยู่เหนือ 1255 เป้าข้างบนคือ 1350-1400

ถ้าจะขึ้นต่อโดยที่ไม่มี new lowคิดว่าไม่หลุดเส้นดำข้างล่าง ถ้าหลุดจะน่าเป็นห่วงว่ามีนิวโล
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ ยืนเหนือ 1255 จริง มี 2 ทางเลือกคือ ขึ้น 1350 ก่อน แล้วค่อยย่อ

หรือ
หลุด 1250 ลงไป แถว 1200 ก่อน แล้วค่อยขึ้น
เส้น Invalid idea ของขาขึ้นตอนนี้คือ 1130 หากปิดต่ำวกว่านี้ ต้องวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด

ตอนนี้ต้องรอดูว่าจะเป็น correction แบบไหน ถ้ามีแค่ 3 ขาลงมา abc แบบนี้ ก็อาจเป็นได้ทั้ง flat หรือ triangle
ความคิดเห็น:
ตอนนี้มี correction ในลักษณะ 3-3 ในขา a-b
ความน่าจะเป็นตอนนี้คือ
1 triangle 3-3-3-3-3
หรือ flat (ลงอีก5 ขาจากตรงนี้)
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
หากคืนนี้ เราเห็นการ breakdown ของ dollar
SET คงจะพุ่งไกลครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ