UNRPP

BANPU - ทิศทางคร่าวๆ

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้คิดว่าเป้าแรกที่จะไปถึงคือ 7.3-7.8 บาทครับ ก่อนจะย่อกลับมาแล้วขึ้นไปข้างบนอีกที
ในระยะยาวมองเป็นการกลับตัวครับ แต่เมื่อชน 9 บาท จะเป็นจุดวัดใจว่าจะนับ 1-2-3 หรือ a-b-c
ถ้าขึ้นไปถึงบริเวณ 9 บาทแล้วไม่กลับมาซ็อนทับ 6.5 จะมองว่ากลับตัวครับ
ความคิดเห็น:
เคลื่อนมาตามที่คิดในตอนนี้ครับ
ความคิดเห็น:
มี 2 scene ทั้ง 2 กรณี ห้ามหลุดเส้นดำ ถ้าหลุดเส้นดำ จะมี new low

1. ขึ้นเวฟ 3

2. เป็น Leading diagonal
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ