การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Volume

อินดิเคเตอร์แบบ Volume เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสัญญาหรือล็อตที่มีการซื้อขายกัน หนึ่งในหลายประเภทของอินดิเคเตอร์ที่อิงกับมูลค่า ไม่ได้ขึ้นกับเพียงแค่ราคาเท่านั้น Volume เห็นได้ชัดว่าขึ้นกับช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถให้เป็นตัวชี้วัดว่าเทรนด์จะยังคงดำเนินไปต่อ หรืออาจจะกลับตัว มันแสดงว่าที่ราคาใดที่เทรดเดอร์เปิดสถานะการเทรดกัน การเพิ่มขึ้นในปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปจะตามมาด้วยการเกิดของเทรนด์ และการลดลงของปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปจะตามมาด้วยการจบของเทรนด์

สถานการณ์ที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นมา เมื่อราคามีการทำราคาสูงหรือต่ำอันใหม่ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลง ราคานี้ - ไดเวอร์เจนท์ของปริมาณการซื้อขายสามารถชี้จุดที่จะเป็นจุดกลับตัวของเทรนด์ได้ มีอินดิเคเตอร์แบบ Volume มากมาย อย่างเช่น Money Flow Index (MFI), Chaikin Money Flow (CMF) และ Volume-weighted Average Price (VWAP) พวกมันสามารถถูกใช้เพียงลำพังอย่างเดียว หรือร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ ด้วยก็ได้
แสดงไอเดียต่อไป
1
23
1
23