UNRPP

SET Index - กลับมาอยู่ใน trading range (มองขึ้น)

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:SET   SET INDEX

จากภาพ เส้นสีน้ำเงินเป็นแนว .382 fib โซน 1280-1300
แต่ถ้าเอาแบบสวิงโลว์เส้นสีส้ม ตอนนี้เราก็อยู่เหนือแนวรับแล้ว
set มีทางเลือกสองทางในมุมมองด้านบวก

1. ขึ้นจากตรงนี้เลย ไปกรอบสีน้ำเงินด้านบน ที่ 1600 ลักษณะ cup and handle
2. ลงไปทดสอบเส้นสีส้มก่อนค่อยขึ้น

ความน่าจะเป็น ผมมองแบบนี้มากกว่า เพราะเป็นเส้นน้ำเงินเป็นแนวรับสำคัญ
ความคิดเห็น:
จะลงก่อนหรือขึ้นเลย?
ความคิดเห็น:
หากดูตลาด S50 ช่วย จะเห็นว่า S50 อยู่บนแนวรับ .382 เรียบร้อยแล้ว หาก small cap นำ เส้นสีแดงก็มีความเป็นไปได้สูง ว่าจะขึ้นเลย โดยที่ไม่ต้องลงมา 1280

หน้าตาภาพรวม เหมือน cup and handle pattern
รอดูต่อไปครับ
ตอนนี้ ย่อ ให้เก็บสะสมครับ
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับ horizontal level เส้นน้ำเงินที่เป็น key fibonacci level ด้วย
ตอนนี้ ต้องรอดู monthly close ครับ ว่าจะปิดยังไง
แต่เรื่องแนวรับ-ต้าน ราคาจะไม่ลงมาแตะพอดีแล้วจบ
แต่มัก "ทะลุ" และตามมาด้วยการ Re-test แนวนั้น
ดังนั้น เมื่อมองกราฟเดือน เราอาจจะเห็นว่าเดือนนี้ อาจจะทะลุลงไป
แล้วเดือนหน้า test
เราอาจต้องรอจนถึงเดือนพฤษจิกายน ที่จะมีการเลือกตั้งของอเมริกา หา Biden ได้รับเลือก จะเป็นผลดีกับตลาดเอเขีย อาจต้องรอถึงตอนนั้นครับ
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับ horizontal level เส้นน้ำเงินที่เป็น key fibonacci level ด้วย
ตอนนี้ ต้องรอดู monthly close ครับ ว่าจะปิดยังไง
แต่เรื่องแนวรับ-ต้าน ราคาจะไม่ลงมาแตะพอดีแล้วจบ
แต่มัก "ทะลุ" และตามมาด้วยการ Re-test แนวนั้น
ดังนั้น เมื่อมองกราฟเดือน เราอาจจะเห็นว่าเดือนนี้ อาจจะทะลุลงไป
แล้วเดือนหน้า test
เราอาจต้องรอจนถึงเดือนพฤษจิกายน ที่จะมีการเลือกตั้งของอเมริกา หา Biden ได้รับเลือก จะเป็นผลดีกับตลาดเอเขีย อาจต้องรอถึงตอนนั้นครับ
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับ horizontal level เส้นน้ำเงินที่เป็น key fibonacci level ด้วย
ตอนนี้ ต้องรอดู monthly close ครับ ว่าจะปิดยังไง
แต่เรื่องแนวรับ-ต้าน ราคาจะไม่ลงมาแตะพอดีแล้วจบ
แต่มัก "ทะลุ" และตามมาด้วยการ Re-test แนวนั้น
ดังนั้น เมื่อมองกราฟเดือน เราอาจจะเห็นว่าเดือนนี้ อาจจะทะลุลงไป
แล้วเดือนหน้า test
เราอาจต้องรอจนถึงเดือนพฤษจิกายน ที่จะมีการเลือกตั้งของอเมริกา หา Biden ได้รับเลือก จะเป็นผลดีกับตลาดเอเขีย อาจต้องรอถึงตอนนั้นครับ
ความคิดเห็น:
ตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับ horizontal level เส้นน้ำเงินที่เป็น key fibonacci level ด้วย
ตอนนี้ ต้องรอดู monthly close ครับ ว่าจะปิดยังไง
แต่เรื่องแนวรับ-ต้าน ราคาจะไม่ลงมาแตะพอดีแล้วจบ
แต่มัก "ทะลุ" และตามมาด้วยการ Re-test แนวนั้น
ดังนั้น เมื่อมองกราฟเดือน เราอาจจะเห็นว่าเดือนนี้ อาจจะทะลุลงไป
แล้วเดือนหน้า test
เราอาจต้องรอจนถึงเดือนพฤษจิกายน ที่จะมีการเลือกตั้งของอเมริกา หา Biden ได้รับเลือก จะเป็นผลดีกับตลาดเอเขีย อาจต้องรอถึงตอนนั้นครับ
ความคิดเห็น:
แนวรับค่อนข้างหนา
จะขึ้นเลย หรือจะ แทงลงมา แล้ววกกลับขึ้น เป็น price action?
ต้องรอดู
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
เจอแนวรับแล้วดีด ถ้ายืนได้ ไป 1600 ครับ (แต่คงใช้เวลาหน่อย)
ความคิดเห็น:
หลังจากนี้ คงขึ้น 1550-1600 ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ