UNRPP

DXY - ทิศทางยังลงอย่างต่อเนื่อง

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ตอนนี้ไอเดียผมประมาณนี้ เรากำลังจะลงไปจบเวฟ W ใหญ่ แถว 90 ไม่ก้ 88 โดยมีโครงสร้างย่อยเป็น WXY 2 ครั้ง

ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น 3 เหลี่ยมมั้ย
ถ้าใช่ น่าจะไปจบแถว 90 หรือ 88 จริงๆ

ในภาพใหญ่
หากจบที่ 88 เราจะได้ double top
สอดคล้องกับผลกระทบจากนโยบาย QE ของ USA

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ