UNRPP

JUBILE - Breakout แนวต้าน6 ปี

เพิ่มขึ้น
SET:JUBILE   JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
ตอนนี้ trend line แนวต้าน 6 ปีได้ถูกเบรกแล้ว หากยืนได้ จะมี price target ดังภาพครับ
เชื่อว่า Jubilee จะได้ประโยชน์จากการนำเข้าเครื่องประดับในกรณีที่เงิน US อ่อนตัวลงครับ เป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างนึง
ทั้งนี้ ต้องรอดูว่าจะ re-test แนวรับสำเร็จมั้ย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ