UNRPP

NatGas - 2yr breakout ในราคาแก๊สธรรมชาติ

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod Updated   
OANDA:NATGASUSD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างก๊าซธรรมชาติ
หลังจากอยู่ใน down trend มา 2 ปี ตอนนี้เป็นไปได้มากว่าเราได้ breakout ออกมาแล้ว
ความสำคัญคือ หุ้นในกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติ น่าจะได้ประโยชน์จากราคาแก๊สที่ปรับตัวสูงขึ้น
ปัจจัยพื้นฐานคือสภาพอากาศ ความร้อน ความหนาว ในยุโรปและอเมริกาที่ทำให้คนใช้ aircondition กันมากขึ้น
หากนี่เป็น breakout จริง
Which stock would you own?
ความคิดเห็น: ทุกๆ 4 ปี ราคา NatGas จะทำโลว์ในเดือนมีนาคม ครั้งนี้ก็เช่นกัน
และมักจะขึ้นสุดช่วงเดือน มกรา ของปีถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ