UNRPP

KSL - Potential breakout ขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:KSL   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL
ราคาได้ทำการกลับมายืนเหนือโลว์ ตุลา 2019 แล้ว
และตอนโลว์ covid-19 ได้เกิด positive divergence ที่กราฟ relative strength KSL/SET
ตรงนี้เป็น entry ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก

มาดูทางด้านราคาของน้ำตาล
ได้ทำการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และดูท่าจะไปทดสอบแนวต้านอีกไม่นาน
เพราะฉะนั้น

หากราคาKSLยังอยู่เหนือ 1.9
KSL = buy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ