UNRPP

OSP - 3 เหลี่ยมน่าจะจบแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:OSP   OSOTSPA PCL
ตอนนี้คิดว่ามีเวฟ ABCDE ของ 3 เหลี่ยมครบแล้ว

หากเป็นแบบนี้จริง ต้องไม่หลุด จุด E
และจะมีเป้าขึ้นไปบริเวณ 50-60
โดยจะคอนเฟิร์มขึ้น เมื่อหลุดจุด D

มี Risk:Reward ratio - 1:7.8


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ