UNRPP

BGRIM - 3 เหลี่ยมกำลังจะจบ

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
ตอนนี้คิดว่าแพทเทิร์น 3 เหลี่ยมของเวฟ 4 ใหญ่กำลังจะจบครับ

ไม่ค่อยแน่ใจว่าตรงนี้จะครบ 5 wave ของเวฟ c ย่อย ของเวฟ E หรือยัง
หากยัง คาดว่าอาจจะลงอีกนิดหน่อย แถว 43-44 ครับ

จุดที่คอนเฟิร์มได้ดีว่าจะจบแล้ว

จุดแรก : หากราคา ทะลุเกิน 50 บาท ขึ้นมา
จุดที่แน่นอนว่าเป็น 3 เหลี่ยมและจบแล้ว : หากราคา ทะลุเกิน 56 บาท

จุดที่คอนเฟิร์มว่าไอเดียนี้คิดผิดคือ : ราคาลงมาตำ่กว่าเวฟ (C) ที่ 38 บาท ครับ


หากขึ้นต่อ เป้าต่อไป
อยู่บริเวณ 72-80 บาทครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ