UNRPP

BBL - รอดูการ break triangle

เพิ่มขึ้น
SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC CO
ตอนนี้ bbl น่าจะทำ 3 เหลี่ยมเพื่อรอทะลุขึ้น
โดยมีเป้าแนวต้านแรกที่ 144
และแนวที่ 2 ที่ 158

หากวัดความสูง 3 เหลี่ยม = ประมาณ 30. มีโอกาสที่จะไปจบแถว 158 ได้


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ