UNRPP

BA - สวยทั้ง Absolute และ relative strength

เพิ่มขึ้น
SET:BA   BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
ตอนนี้ราคาของสายการบิน BA ได้ทะลุแนวต้าน + อยู่เหนือ long term moving average
สำหรับด้าน relative strength BA ก้ได้ breakout แล้วเช่นกัน

ในเมื่อประเทศไทยกำลังจะเริ่มฉีดวัคซีน อีกไม่นานการท่องเที่ยวน่าจะกลับมา
เป็นอีกตัวที่น่าสนใจครับ