UNRPP

BANPU - โอกาสปรับตัวสูงขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้บ้านปูกำลังทำฐาน คาดว่าจะมีลักษณะเป็น cup and handle pattern

มาดูใน time frame ย่อย จะพบว่าจาก 5.9 ขึ้นมา บ้านปูขึ้นมาในลักษณะ 5 wave ซึ่งเป็น impulse wave
เป็นไปได้ว่า 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าบ้านปูอาจจะย่อ 3 wave แล้วค่อยปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยที่สนับสนุน (ความเห็นส่วนตัว)
1. ราคาถ่านหิน ในช่วง Q1 ราคาถ่านหินยังอยู่ในขาลง ทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตั้งแต่เริ่มต้น Q2 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้น

2. ราคา natural gas ที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้น

3. Warren Buffet ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ natural gas

ในแง่ของ Risk management
มุมมองเชิงบวกต่อบ้านปู ราคา "ไม่ควร" ลงต่ำกว่าเส้นสีดำ และ "ห้าม" ลงต่ำกว่าเส้นสีแดง
หากหลุดเส้นสีแดง เราคงได้เห็น new low บริเวณ3 บาท ~ 2 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ