KION GROUP AGKION GROUP AGKION GROUP AG

KION GROUP AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KGX พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ KION GROUP AG

สินทรัพย์รวมของ KGX สำหรับ Q1 24 คือ 17.72 B EUR, 4.87% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 8.40% ใน Q1 24 เป็น 11.78 B EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี