KION GROUP AGKION GROUP AGKION GROUP AG

KION GROUP AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KGX พื้นฐาน

KION GROUP AG กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ KGX สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.83 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.85 EUR ซึ่งคิดเป็น -1.93% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.86 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.83 B EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.79 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 2.87 B EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ KGX สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ