1210 พื้นฐาน

GREAT WALL ENTERPRISE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล1210 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.50 TWD ซื้อก่อน 11 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.67%