1210 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GREAT WALL ENTERPRISE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1210 คือ 42.572B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 2.59 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.86% และ P/E คือ 19.39

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬