AZIMUT EXPLORATION INCAZIMUT EXPLORATION INCAZIMUT EXPLORATION INC

AZIMUT EXPLORATION INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AZM พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ AZIMUT EXPLORATION INC

สินทรัพย์รวมของ AZM สำหรับ Q1 24 คือ 57.42 M CAD ซึ่งมากกว่า 23.04% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 164.07% ใน Q1 24 เป็น 8.29 M CAD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี