WHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INC

WHITECAP RESOURCES INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

WCP พื้นฐาน

WHITECAP RESOURCES INC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย WCP คือ 1.82 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 3.82 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 542.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย