WHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INC

WHITECAP RESOURCES INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

WCP พื้นฐาน

WHITECAP RESOURCES INC earnings per share and revenue

WCP earnings per share for the last quarter are 0.10 CAD whereas the estimation was 0.26 CAD which accounts for -61.80% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 868.30 M CAD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 724.21 M CAD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.31 CAD, and revenue is expected to reach 784.72 M CAD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of WCP earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ