WHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCES INC

WHITECAP RESOURCES INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

WCP พื้นฐาน

WHITECAP RESOURCES INC สรุปรายได้

รายได้ WHITECAP RESOURCES INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.55 B CAD ซึ่งส่วนใหญ่ 2.97 B CAD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Crude Oil, ปีก่อนนำ 3.62 B CAD. แคนาดา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี WHITECAP RESOURCES INC 3.23 B CAD, และปีก่อนนั้น 3.92 B CAD.

จากซอร์ส
จากประเทศ