OPEN TEXT COOPEN TEXT COOPEN TEXT CO

OPEN TEXT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OTEX พื้นฐาน

OPEN TEXT CO สรุปรายได้

รายได้ OPEN TEXT CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 5.99 B CAD ซึ่งส่วนใหญ่ 2.57 B CAD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Customer Support, ปีก่อนนำ 1.68 B CAD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี OPEN TEXT CO 3.38 B CAD, และปีก่อนนั้น 2.49 B CAD.

จากซอร์ส
จากประเทศ