OPEN TEXT COOPEN TEXT COOPEN TEXT CO

OPEN TEXT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OTEX พื้นฐาน

OPEN TEXT CO earnings per share and revenue

OTEX earnings per share for the last quarter are 1.67 CAD whereas the estimation was 1.62 CAD which accounts for 3.20% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.06 B CAD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.02 B CAD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 1.28 CAD, and revenue is expected to reach 1.94 B CAD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of OTEX earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ