OSISKO MINING INCOSISKO MINING INCOSISKO MINING INC

OSISKO MINING INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OSK พื้นฐาน

OSISKO MINING INC earnings per share and revenue

OSK earnings per share for the last quarter are -0.01 CAD whereas the estimation was -0.01 CAD which accounts for -106.64% surprise. Estimated earnings per share for the next quarter are -0.02 CAD, and revenue is expected to reach 0.00 CAD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of OSK earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ